Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Ο λύκος και η γριά

  
Λύκος και γρας

Λύκος λιμώττων περιει ζητν τροφήν. Γενόμενος δ κατά τινα τόπον, κουσε παιδίου κλαίοντος κα γρας λεγούσης ατ· «Πασαι το κλαίειν· ε δ μή, τ ρ ταύτ πιδώσω σε τ λύκ.» Οόμενος δ λύκος τι ληθεύει γρας, στατο πολλν κδεχόμενος ραν. ς δ᾿ σπέρα κατέλαβεν, κούει πάλιν τς γρας κολακευούσης τ παιδίον κα λεγούσης ατ· «Ἐὰν λθ λύκος δερο, φονεύσομεν, τέκνον, ατόν.» Τατα κούσας λύκος πορεύετο λέγων· «ν ταύτ τ παύλει λλα μν λέγουσιν, λλα δ πράττουσιν.» 
  μθος πρς νθρώπους οτινες τ ργα τος λόγοις οκ χουσιν μοια.

Ο λύκος γυρνά πεινασμένος
ζητώντας τροφή ο καημένος.
Ακούει παιδάκι που κλαίει
και μία γριά να του λέει:
« Κι αν σ’ έχω εγγόνι, ωστόσο
στο λύκο αν κλαις θα σε δώσω ».
Γι’ αλήθεια τα λόγια της παίρνει
ο λύκος κι εκεί περιμένει..
Μα κάποτε η νύχτα σαν φτάνει,
το εγγόνι η γριά καλοπιάνει:
« Ο λύκος εάν πλησιάσει,
ευθύς τη ζωή του θα χάσει ».
Κι αυτός όπως φεύγει και πάει,
προς τον εαυτό του μιλάει:
« Σ’ αυτήν την οικία μεγάλα
τα λόγια, μα οι πράξεις λεν άλλα ».


* Το έργο είναι του Gustave Dore (1832–1883)

3 σχόλια: